CELEBRITYPOSTS over corona zijn broeihaard voor celebrity bashing”

Heel wat celebrities delen massaal berichten en advies over de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. Frustraties over deze celebrityposts lijken op te lopen op sociale media, een fenomeen dat gekend is als celebrity bashing. Gaëlle Ouvrein (UAntwerpen) lanceert een enquête die deze berichten analyseert en de reacties van het publiek in kaart brengt.

Uit onderzoek blijkt dat celebrity bashing een groeiend probleem vormt, voornamelijk op sociale media. “De berichten die celebrities momenteel online delen, over de coronacrisis en de quarantainemaatregelen, vallen niet altijd in goede aarde”, vertelt doctoranda Gaëlle Ouvrein. “Geruchten gaan de ronde dat celebrities in deze coronatijden volledig nutteloos geworden zijn. Bovendien is de beleving van een lockdown in pracht en praal niet te vergelijken met hoe de doorsnee persoon deze periode doormaakt.”

De studie verloopt in samenwerking met promotoren Charlotte De Backer en Heidi Vandebosch. “Meer dan 3 op 10 jongeren geeft aan negatieve commentaren geschreven te hebben over celebrities in de afgelopen zes maanden. Bovendien blijkt het merendeel van de online gebruikers dit soort gedrag aanvaardbaar te vinden en achten ze de celebrities zelfs verantwoordelijk voor het uitlokken ervan.”

Motivatie of frustratie? De onderzoekers lanceren nu een nieuwe studie naar het soort berichten dat celebrities online delen, over de coronacrisis, de bijhorende maatregelen en hoe het publiek daarop reageert. “Een eerste analyse van enkele online berichten lijkt te wijzen op uiteenlopende reacties. Sommige lezers geven aan motivatie en steun te putten uit deze berichten, terwijl anderen ze eerder nutteloos of zelfs frustrerend vinden.”
Wat is jouw mening over deze berichten? Welk soort berichten verwacht je te krijgen van celebrities in deze tijden? Laat het ons weten!

Info: www.uantwerpen.be/corona-celebritystudy