Nieuw boek van HERMAN VAN ROMPUY bij Davidfonds Uitgeverij

Vier decennia lang was Herman Van Rompuy politiek actief. Zijn engagement in de christendemocratische beweging was al die tijd gestoeld op waarden en gevoelens die hij vanaf 1998 in de vorm van dagboekaantekeningen en haiku’s onder woorden bracht. Terwijl hij midden in de maalstroom van het politieke leven stond, kwam hij op papier tot verstilling, inzicht en onthechting.

In de periode waarin de hier verzamelde teksten ontstonden, stond hij eerst aan de absolute top van het Belgische en later ook het Europese politieke toneel. Maar wie van Mijmeringen een systematische verhandeling over die periode verwacht, gekruid met anekdotes en beschouwingen over het nationale en internationale politieke leven, krijgt niet wat hij of zij had gehoopt. Wel verbindt Herman Van Rompuy gebeurtenissen, ontmoetingen en dingen die hij hoort of leest aan bespiegelingen over kunst, politiek, filosofie, literatuur, geloof en het leven in het algemeen. De ene keer beschouwend, de andere keer poëtisch. De bestendige zoektocht naar goedheid, waarheid en schoonheid.

Een openhartige inkijk in het geestelijke leven van Herman Van Rompuy

“Mijmeringen” biedt daarmee een openhartige inkijk in het geestelijke leven en in de persoonlijkheid van iemand die kan terugblikken op een bijzonder rijkgevuld leven maar nog steeds op zoek is naar zingeving, verstilling en ontroering. Van iemand die afscheid neemt van ouders, vrienden en voorlopers, maar die ook nieuwe generaties in zijn voetsporen ziet treden. En van iemand die een man van hoop blijft.

Herman Van Rompuy
Mijmeringen

Verschijnt 24 augustus 2021
Davidsfonds Uitgeverij
ISBN: 978 90 223 3816 2
Hardcover – 240 p. – € 29,99