RUTTEN plant 2200 haagplanten mee in Hageland

Delen met je netwerk?

Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten stak donderdagochtend samen met schepen van groenonderhoud, Gerry Vranken  en schepen van leefmilieu, Isabelle Dehond, de handen uit de mouwen bij het planten van 2200 nieuwe haagplanten in Aarschot. Samen met 293 andere gemeenten ondertekenden zij het Vlaamse Lokaal Energie en Klimaatpact. Dat plan leidde in Vlaanderen al tot de aanleg van 465 kilometer hagen.

Een kustlijn van hagen

Het Klimaatpact zet in op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Aan die 4 werven zijn concrete doelstellingen gekoppeld. In de provincie Vlaams-Brabant werd door de verschillende steden en gemeenten ondertussen een afstand langer dan de Belgische kustlijn vol geplant met hagen. Daarenboven werden de voorbije drie jaar in stedelijk gebied ook nog eens 54.000 extra bomen geplant in Vlaams-Brabant. Ook in het Hageland zelf heeft men reeds forse inspanningen geleverd. Minister Rutten plant vandaag 550 meter in Aarschot. Dit plantseizoen werd er daar reeds 1315 lopende meter aan hagen geplant.

Naast vergroenen is ook ontharden een cruciaal onderdeel in het klimaatplan. In Vlaams-Brabant werd reeds voor 189.000 m2 onthard. Aarschot doet het per inwoner nog beter dan de provincie met reeds 7590 m² oppervlakte onthard. “Steden en gemeenten voelen steeds vaker de gevolgen van klimaatveranderingen. Vooral in de zomermaanden kan de temperatuur fors stijgen en dat heeft een directe impact op haar inwoners. Door de ontharding zal de bodem meer water en hitte verwerken en kan de biodiversiteit vergroten.”, vertelt minister Rutten.

Groene karakter versterken

Tot slot behaalde Aarschot reeds 57% van haar algemene doelstellingen in het pact. Onder andere door de ondertekening van het burgemeestersconvenant, geen nieuwe heffing of indexering op hernieuwbare energie en door energiebesparingen van het lokaal patrimonium te verwezenlijken. “Vandaag voegen ze met een uitgebreide hagenactie verder daad bij woord. Het inzetten op vergroening vermindert de  CO2 in de lucht en zorgt voor verkoeling in de zomer. Het LEKP wil 0,5 meter geveltuin of haag per inwoner extra tegen eind 2030 en dit vanaf 2021. Met de 2200 extra hagen kiest Aarschot resoluut voor het versterken van het groene karakter van de stad.”, besluit minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten.

Isabelle Dehond, schepen van energie en klimaat,vult aan, “In stedelijke omgevingen is het aanplanten van hagen en struwelen van groot belang. Deze groene elementen bieden talloze voordelen voor zowel mens als natuur. Vandaag planten we Sleedoorn, meidoorn en veldesdoorn. Zo creëren we een gevarieerde habitat voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.”

“Het aanplanten van deze struiken en bomen is een duurzame investering voor de stad. Ze dragen bij aan een gezondere leefomgeving, verfraaien het straatbeeld en verbinden ons met de natuur. Laten we dus samen werken aan groenere steden.”, vervolgt schepen Gerry Vranken.

Foto: SVH